Home

 

Trainingen

Casemanagement

Auditing

Visitatie

Advisering

RI&E coordinatie  (Zorgrie)

 

U bent op zoek naar een Trainer, Casemanager, Auditor, Visitator, Adviseur of een RI&E coördinator in bijvoorbeeld de Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Verpleeghuiszorg of het doelgroepenvervoer in uw Taxibedrijf?

Dan zit u goed bij Bert van der Wal!


Missie:

Met mijn kennis, kunde, passie en bevlogenheid constructief en betrouwbaar met u samenwerken!


Wie is Bert van der Wal?

Ik ben sinds januari 1980 werkzaam in de zorgsector. Begonnen als leerling Z-verpleegkundige in Apeldoorn waar ik na mijn diplomering nog een jaar heb gewerkt als Z-verpleegkundige.


In 1984 verhuisd naar Zeeland om te gaan werken in een combinatiefunctie als waarnemend hoofd en

groepsleider in een nieuw op te zetten Gezinsvervangend Tehuis (semimurale zorg).


In 1991 weer teruggegaan naar de intramurale gehandicaptenzorg waar ik tot juli 2017 diverse functies heb bekleed, uiteenlopend van leidinggevende, casemanager in vastgelopen situaties, projectleider, opleider en trainer van medewerkers tot staffunctionaris Kwaliteit & Veiligheid.


Van juli 2017 tot december 2023 was ik werkzaam als teamleider zorg in een Verpleeghuis en daarmee verantwoordelijk voor woongroepen voor mensen met somatische zorgvragen, dementiezorg en een observatie-,crisis- en/of behandelafdeling voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep)


Sinds januari 2024 ben ik teamcoach voor de doelgroep LVHC binnen het Verpleeghuis.

De LVHC-doelgroep betreft mensen die een aandoening of ziekte hebben die maar heel weinig voorkomt (= Laag Volume) en gespecialiseerde zorg nodig hebben waarvoor hele specifieke kennis vereist is (= Hoog Complex).
In mijn geval de interventie- (IBS, crisis, observatie en behandeling) en resocialisatie afdeling voor o.a. mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep) en het Regionaal Expertise Centrum (REC) Korsakov Zeeland.


Een uitgebreider overzicht vindt u op mijn CV pagina. Ook vind u daar een link naar mijn LinkedIn pagina.


<meta http-eq<script type="text/javascript" src="https://platform.linkedin.com/badges/js/profile.js" async defer></script>uiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<meta http-equiv="Content-Language" content="NL" />

<title>Vul een titel in</title>

<meta name="keywords" content="training, audit, RI&E, agressie, probleemgedrag, bopz, casemanagement, advies, ISO, " />

<meta name="de<script type="text/javascript" src="https://platform.linkedin.com/badges/js/profile.js" async defer></script>scription" content="Website van bertvanderwal.nl ; eigenaar Bert van der Wal, aanbod werkzaamheden / diensten in Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Welzijn. Bijv. Training (on the Job), Casemanagement, Audit en RI&E coördinator, bedrijfsopleidingen en -training, trainingen omgaan met agressie, probleemgedrag, etc." />

<meta name="robots" value="INDEX, FOLLOW" />