Home

 

Trainingen

Casemanagement

Auditing

Visitatie

Advisering

RI&E coordinatie  (Zorgrie)

 

U bent op zoek naar een Trainer, Casemanager, Auditor, Visitator, Adviseur of een RI&E coördinator in bijvoorbeeld de Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Verpleeghuiszorg of het doelgroepenvervoer in uw Taxibedrijf?

Dan zit u goed bij Bert van der Wal!


Missie:

Met mijn kennis, kunde, passie en bevlogenheid constructief en betrouwbaar met u samenwerken!


Wie is Bert van der Wal?

Ik ben sinds januari 1980 werkzaam in de zorgsector. Begonnen als leerling Z-verpleegkundige in Apeldoorn waar ik na mijn diplomering nog een jaar heb gewerkt als Z-verpleegkundige.


In 1984 verhuisd naar Zeeland om te gaan werken in een combinatiefunctie als waarnemend hoofd en

groepsleider in een nieuw op te zetten Gezinsvervangend Tehuis (semimurale zorg).


Na 7 jaar weer teruggegaan naar de intramurale zorg waar ik diverse functies heb bekleed, uiteenlopend

van leidinggevende, casemanager in vastgelopen situaties, projectleider, opleider en trainer van medewerkers tot staffunctionaris Kwaliteit & Veiligheid.


Sinds zomer 2017 ben ik werkzaam als teamleider zorg in een Verpleeghuis en ben ik verantwoordelijk voor woongroepen voor mensen met somatische zorgvragen, dementiezorg en een observatie-,crisis- en/of behandelafdeling voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep)


Een uitgebreid overzicht vindt u op mijn CV pagina.


<meta http-eq<script type="text/javascript" src="https://platform.linkedin.com/badges/js/profile.js" async defer></script>uiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

<meta http-equiv="Content-Language" content="NL" />

<title>Vul een titel in</title>

<meta name="keywords" content="training, audit, RI&E, agressie, probleemgedrag, bopz, casemanagement, advies, ISO, " />

<meta name="de<script type="text/javascript" src="https://platform.linkedin.com/badges/js/profile.js" async defer></script>scription" content="Website van bertvanderwal.nl ; eigenaar Bert van der Wal, aanbod werkzaamheden / diensten in Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Welzijn. Bijv. Training (on the Job), Casemanagement, Audit en RI&E coördinator, bedrijfsopleidingen en -training, trainingen omgaan met agressie, probleemgedrag, etc." />

<meta name="robots" value="INDEX, FOLLOW" />